Ostatní služby

– vizualizace interiérů i exteriérů od schematických koncepčních návrhů či hmotových studií po fotorealistické výstupy a animace
– studie a výpočty denního osvětlení dle ČSN 73 0580, ČSN 36 0020
– tepelně-technické posudky od jednotlivých konstrukcí po komplexní hodnocení celého objektu – výpočty prostupu tepla, vlhkostních bilancí, hodnocení detailů, tepelné ztráty budov