PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy – PENB

Zpracování PENB je povinné v těchto případech:

1) Při výstavbě nové budovy, kdy stavebník při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o změnu stavby před dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby dokládá splnění požadavků průkazem energetické náročnosti budovy,
2) v případě větší změny dokončené budovy (více než 25% celkové plochy obálky budovy),
3) při prodeji budovy nebo její ucelené části (např. bytové jednotky), při pronájmu budovy nebo její ucelené části.

Dále je vlastník nebo společenství vlastníků povinno:

1) Předložit PENB nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu budovy nebo její ucelené části nebo možnému nájemci,
2) při podpisu smlouvy předat PENB nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu nebo nájemci,
3) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části.

Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání PENB předán vlastníkem nebo společenstvím vlastníků, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky. Tato možnost nemění nic na povinnosti vlastníka nebo společenství vlastníků nechat PENB vypracovat, pokud již není k dispozici.